Oralna hirurgija

Apikotomija

Apikotomija-resekcija vrha korena zuba predstavlja hirusku intervenciju kojom se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom.Pre same intervencije neophodno je ukloniti infekciju iz samog kanala korena,sto je bitan preduslov za uspeh intervencije. Naša ordinacija respolaze ENDOX-om, najsavremenijim aparatom za sterilizaciju kanala korena, koji uništava 99.8% bakterija. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.


Resekcija Frenuluma-frenektomija

Resekcija Frenuluma-frenektomija Resekcija frenuluma predstavlja rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni, a radi sprečavanja nastanka povlačenja desni i parodontopatije u predelu pripoja.


Hiruško vađenje zuba

Ova hiruska intervencija obavlja se potpuno bezbolno. Neophodna je u slucajevima kada se zubi ne mogu izvaditi rutinskom metodom. Najcesce kod zaostalih korenova ili zuba koji su srasli za kost. U nasoj ordinaciji se vrsi i vadjenje impaktiranih umnjaka.

Nepravilan rast zuba